An ninh và an toàn trong vận chuyển hàng hóa: Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay

Tin tức hàng không quốc tế

Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay 

Việc kiểm tra, giám sát an ninh đối với hàng hóa, bưu gửi vận chuyển trên tàu bay tại càng hàng không, sân bay.

Được quy định tại Điều 50 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT cụ thể như sau:

1. Tại mỗi điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hàng hóa, bưu gửi

Phải bố trí đủ nhân viên kiểm soát an ninh hàng không bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Kiểm tra giấy tờ.

Ghi tài liệu về từng lô hàng được kiểm tra, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh hàng không, kiểm tra bằng dụng cụ, thiết bị phát hiện chất nổ.

Giám sát màn hình máy soi tia X; nhiệm vụ này được thực hiện liên tục không quá 30 phút và chỉ quay trở lại thực hiện tối thiểu là 15 phút sau đó.

Niêm phong an ninh hàng không.

Kíp trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và giám sát toàn bộ công việc tải điểm kiểm tra an ninh hàng không.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát an ninh đối với hàng hoám bưu gửi được quy định:

Chi tiết tại chương trình an ninh.

Quy chế an ninh hàng không của các doanh nghiệp ngành hàng không.

3. Hàng hóa, bưu gửi xuất phát phải được:

Kiểm tra an ninh hàng không bằng biện pháp soi chiếu 100%.

Trừ trường hợp quy định:

 • Tại khoản 7 Điều này.
 • Các trường hợp miễn soiCchiếu đối với vật phẩm đặc biệt được quy định tại Điều 52 của Thông tư này.

Trường hợp có nghi vấn phải tiếp tục kiểm tra trực quan hoặc các biện pháp thích hợp khác.

Việc kiểm tra trực quan được thực hiện với sự có mặt của chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp hoặc đại diện hãng hàng không vận chuyển.

Trường hợp có dấu hiệu hoặc có thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, an toàn của chuyến bay thì hàng hóa, bưu gửi phải được lưu soát an ninh hàng không.

Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay
Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay

4. Hàng hóa, bưu gửi xuất phát sau khi đã được kiểm tra:

Hàng hóa, bưu gửi xuất phát sau khi đã được kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều này:

 • Phải được giám sát an ninh liên tục bằng biện pháp thích hợp cho tới khi đưa lên tàu bay.

Khi phát hiện hàng hóa thiếu niêm phong an ninh trước khi chất xếp lên tàu bay:

 • Nhân viên phục vụ hàng hóa, bưu gửi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp:

 • Tái kiểm tra an ninh hàng không thích hợp nhằm phát hiện, ngăn ngừa vật phẩm nguy hiểm theo quy định.

Người khai thác tàu bay chịu trách nhiệm bảo đảm kiểm soát hàng hóa, bưu gửi được đưa lên tàu bay đúng quy định.

5. Hàng hóa, bưu gửi xuất phát đã được kiểm tra an ninh hàng không

Mà phải vận chuyển qua các khu vực công cộng để ra tàu bay, phương tiện vận chuyển:

Phải có người hộ tống hoặc có biện pháp giám sát thích hợp liên tục trong quá trình vận chuyển.

Để ngăn ngừa việc đưa trái phép vật phẩm nguy hiểm vào hàng hóa, bưu gửi.

6. Hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển phải được soi chiếu, giám sát an ninh hàng không như:

 • Hàng hoá, bưu gửi xuất phát, trừ quy định tại khoản 7 Điều này.

7. Hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển trên tàu bay vận chuyển hành khách không phải

Kiểm tra an ninh hàng không khi:

Có xác nhận bằng văn bản hoặc niêm phong xác nhận việc kiểm tra an ninh hàng không đã được thực hiện tại điểm xuất phát và thuộc một trong các trường hợp sau:

Hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển không rời khỏi tàu bay, sân đỗ tàu bay hoặc có sự giám sát an ninh hàng không thích hợp liên tục;

Hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển được vận chuyển từ sân đỗ tàu bay vào khu vực lưu giữ hàng hóa qua khu vực công cộng và ngược lại.

Được niêm phong an ninh và có biện pháp giám sát an ninh thích hợp liên tục trong quá trình vận chuyển:

 • Để ngăn ngừa việc đưa trái phép vật phẩm nguy hiểm vào hàng hóa, bưu gửi.

8. Hồ sơ khai thác hàng hóa, bưu gửi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các biên bản

 • Phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay
Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay

Máy Soi X-Ray 

Máy soi X-Ray là thiết bị kiểm tra an ninh công nghệ cao, thường được dùng tại các khu vực quan trong như:

 • Sân bay
 • Ga tàu
 • Trạm kiểm soát biên giới
 • Các cơ sơ quan trọng khác.

Cấu tạo của máy soi hành lý X-Ray

Hệ thống tạo tia X:

Sử dụng hệ thống tạo tia X để tạo ra năng lượng đủ mạnh nhằm đi qua vặt liệu trong hành lý mà không làm hỏng chúng.

 Hệ thống thu tia X:

Bao gốm máy cảm biến hoặc bảng phim đặc biệt.

Được sắp xếp sao cho có thể nhận diện và thu lại tia X sau khi chúng đã đi qua hành lý.

Hệ thống xử lý hình ảnh:

Dữ liệu thu được được chuyển đến hệ thống xử lý hình ảnh.

Các thuật toán và phần mềm đặc biệt được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ tia X thành hình ảnh chất lượng cao đến người xem.

Màn hình hiển thị:

Hình ảnh sẽ được hiển thị trên màn hình của hệ thống quét kiểm tra an hình.

Các nhân viên an ninh có thể phân tích và xác định xem liệu có vật liệu đáng nghi ngờ trong hành lý hay không.

Hệ thống kiểm soát và điều khiển: bao gồm

Các bộ phận kiểm soát

Hệ thống điều khiển giúp điều chỉnh các tham số trong quá trình quét và hiển thị hình ảnh.

Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay
Quy trình kiểm tra an toàn hàng hóa tại sân bay

Đọc thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội địa giá rẻ, siêu tốc 

Đọc thêm: Vận chuyển hàng không mứt dừa từ Việt Nam sang Đức