Cách để nhập khẩu điện thoại về Việt Nam

Cách để nhập khẩu điện thoại về Việt Nam

1. Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

 •  Mặt hàng điện thoại di động di động mới 100% không thuộc diện cấm nhập khẩu và theo phụ lục I thông tư Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 danh mục các thiết bị vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu.Do đó, Công ty khi nhập khẩu mặt hàng trên phải xin giấy phép nhập khẩu, chứng nhận hợp quy theo quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 •  Mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng dưới 01 năm: căn cứ Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT  ngày 29/10/2015 thì mặt hàng Điện thoại di động đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu với điều kiện điện thoại di động thông minh (smart phone) có thời hạn kể từ ngày sản xuất đến ngày mở Tờ khai Hải quan không quá 01 năm.
 •  Mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng từ 01 năm trở lên: thuộc diện cấm nhập khẩu.
 • Hồ sơ thủ tục nhập khẩu đề nghị bạn đọc tham khảo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
Cách để nhập khẩu điện thoại về Việt Nam
Cách để nhập khẩu điện thoại về Việt Nam

2. Mã HS – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

 •  Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TB-BTC  ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
 •  Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).
 •  Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2016 ban hành theo Thông tư số 182/2015/TB-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, thì mặt hàng:
 •  Mặt hàng Điện thoại di động như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 8517.12.00
 • Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

3. Thủ tục hải quan đối với điện thoại di động – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

1/ Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

 • Nghị Định 187/2013/NĐ-CP
  Thông tư  18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014.

2/ Hồ sơ – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTC.

– Tờ khai Hải quan : 02 bản chính.
– Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp.
– Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp.
– Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất : 01 bản chụp.
– Vận đơn hoặc các chứng từ khác có giá trị tương tương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.
– Giấy chứng nhận xuất xứ nếu hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.
– Giấy phép nhập khẩu theo Thông tư  18/2014/TT-BTTTT:  01 bản chính

"Cách

3/ Trình tự thực hiện – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận trên hệ thống khai báo điện tử.

4/ Cách thức thực hiện – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan làm thủ tục.

5/Cơ quan thực hiện – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

6/ Thuế  – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Thuế nhập khẩu theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành.
Thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT.

7/ Phí, lệ phí  – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Lê phí làm thủ tục Hải quan : 20.000 đồng

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai – Thủ tục nhập khẩu điện thoại di động

Đọc thêm: Vận chuyển thực phẩm đông lạnh từ Hà Nội vào Sài Gòn

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ THEO DÕI THÔNG TIN MÀ SaigonCargo ĐÃ CHIA SẼ