Quy định của IATA về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không

Quy định về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không

Các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không được IATA quy định rất nghiêm ngặt, do đó, quá trình khai thác và vận chuyển hàng hóa luôn được đảm bảo an toàn, và được giám sát xuyên suốt quá trình vận chuyển.

Hàng nguy hiểm (hay vật liệu nguy hiểm) là các vật phẩm hoặc chất có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn, tài sản hoặc môi trường và được liệt kê trong danh sách hàng hóa nguy hiểm trong Quy định về hàng hóa nguy hiểm của IATA hoặc được phân loại theo các Quy định đó.

Đọc thêm: Hãng hàng không ở Việt Nam gồm những hãng nào?

Quy định của IATA về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không
Quy định của IATA về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không

Các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không 

Có 9 nhóm các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm IATA quy định, bao gồm:

Nhóm 1: Thuốc nổ (EXplosives)

Dựa theo mức độ nguy hiểm hoặc theo sức phá nổ của loại chất nổ mà người ta sẽ phân các loại hàng theo 6 nhóm nhỏ. Bao gồm: Division 1.1, Division 1.2, Division 1.3, Division 1.4, Division 1.5 và Division 1.6. Có thể lấy ví dụ về việc phân nhóm như khi nổ trong ngôi nhà thì có thể gây ra sụt nhà, hoặc chỉ nổ nghe như tiếng pháo…
Và trong 6 phân nhóm đó thì tiếp tục chia thành các nhóm nhỏ hơn đánh theo bảng chữ cái A, B, C, D…Chẳng hạn vị 1.1A, 1.3B, 1.4S…Hầu hết thì các loại chất nổ này đều bị cấm vận chuyển trên máy bay chở hành khách cũng như máy bay chở hàng. Chỉ có duy nhất loại đạn dành cho súng bộ binh có mã 1.4S là được một số hãng hàng không chấp nhận chở trên máy bay chở khách, còn lại phải dùng phải máy chở hàng.

Nhóm 2: Chất khí (Gases)

Các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không được phân thành 3 nhóm bao gồm:

Bật lửa gas, bình khí gas…được gọi chung là Division 2.1.
Bình oxy dễ thở gọi là Division 2.2
Chất khí độc gọi là Division 2.

Nhóm 3: Chất lỏng dễ cháy (Flammable Liquid)

Bao gồm sơn, dầu, xăng, cồn, loại rượu có nồng độ cồn cao,…

Nhóm 4: Chất rắn dễ cháy

Các chất có khả năng tự bùng cháy; các chất khi tiếp xúc với nước, tỏa ra khí dễ cháy

Trong nhóm hàng hóa nguy hiểm IATA này người ta phân thành 3 nhóm nhỏ bao gồm:
 • Division 4.1 – Chất rắn dễ cháy: Bao gồm Các loại bột kim loại, chất gây cháy khi có tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ. Loại này thì hầu hết sẽ bị cấm vận chuyển bằng máy bay.
 • Division 4.2 – Chất có khả năng tự bốc cháy: Như phốt pho trắng.
 • Division 4.3 – Chất phản ứng khi nước tiếp xúc sẽ phát ra khí dễ cháy.

Nhóm 5: Chất oxy hóa và chất pe-ro-xit hữu cơ

Loại nàysẽ chia thành 2 nhóm nhỏ bao gồm
 • Division 5.1 – Chất oxi hóa.
 • Division 5.2 – Chất hữu cơ có chứa oxi.
Đối với nhóm này chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ.

Nhóm 6: Chất độc và chất lây nhiễm

Loại này sẽ chia thành 2 nhóm nhỏ bao gồm
Division 6.1 – Chất độc. Chẳng hạn như thuốc trừ sâu.
Division 6.2 – Chất lây nhiễm.

Nhóm 7: Chất phóng xạ.

Nhóm này bao gồm các trang thiết bị y tế như máy chiếu, máy chụp và một số thiết bị của ngành dầu khí…

Nhóm 8: Chất ăn mòn.

Nhóm này bao gồm pin, ắc quy, axit…

Nhóm 9: Hàng nguy hiểm khác.

Bao gồm các chất nguy hiểm ngoài 8 nhóm kể trên như đá khô, oto, xe máy, động cơ…
Giới hạn chấp nhận vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không
Giới hạn chung
Quy định của IATA về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không
Quy định của IATA về các mặt hàng nguy hiểm vận tải qua đường hàng không

Quy định chung của các mặt hàng vận tải bị cấm hoặc hạn chế

 • Tất cả những lô hàng nguy hiểm đều phải có thủ tục trước khi gửi. Ngoại trừ hàng không yêu cầu có tờ khai gửi nguy hiểm.
 • Ngoài hàng phóng xạ “Empty packages” thì các mặt hàng nguy hiểm có khối lượng ngoại tệ sẽ không được chấp nhận vận chuyển.
 • Không chấp nhận vận chuyển Pin lithium ion và UN3090, UN3480,Pin lithium kim loại.
 • Ngoại trừ pin lithium nằm ngoài các mục quy định bên trên thì các loại hàng hóa nguy hiểm IATA sẽ không chấp nhận vận chuyển gửi qua đường bưu điện.
 • Không vận chuyển các mặt hàng vận tải nguy hiểm nằm trong nhóm đóng gói I.
 • Đối với loại 1 không vận chuyển các loại chất nổ trừ các chất thuộc nhóm 1.4S.
 • Loại 2 sẽ không vận chuyển các loại khí độc, khí dễ cháy ngoài trừ phụ tùng của máy bay.
 • Loại 4 không vận chuyển nhóm hàng hóa thuộc mã 4.3.
 • Loại 7 Không vận chuyển chất phóng xạ đóng gói bằng type B (U), type (C); type B (M), SCO hoặc LSA đóng gói bằng kiện hàng loại công nghiệp và vượt quá chỉ số vận chuyển 3 đối với hàng phóng xạ.
 • Loại 9 không vận chuyển men rượu loại đang hoạt động, đá khô có trọng lượng tịnh lớn hơn 400kg, hạt trùng hợp và các vật liệu có trọng lượng tịnh lớn hơn 2000kg.
 • Không chấp nhận các hàng nguy hiểm nằm trong nhóm hàng thu gom trừ: đá khô để làm lạnh các mặt hàng thông thương, hàng nguy hiểm ID8000, Mục II Hướng dẫn đóng gói 966, 967 của pin lithium ion/kim loại.

Đọc thêm: Các mặt hàng vận tải qua đường hàng không bị cấm hoặc bị hạn chế