Mã HUM

Lưu ý trong vận chuyển Tro, hài cốt – hàng hóa mã HUM

Lưu ý trong vận chuyển Tro, hài cốt – hàng hóa mã HUM Vận chuyển thi thể, tro, hài cốt là một vấn đề khá nhạy cảm và có nhiều lưu ý. Vận chuyển hàng hóa mã HUM cần những lưu ý gì? hãy cùng Sài Gòn Cargo tìm hiểu và nắm được những lưu […]