Mã IMP

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 2)

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 2) Ở phần trước, Sài Gòn Cargo đã mang đến cho các bạn đọc những kiến thức về hàng nguy hiểm, tại sao cần phải khai báo hàng nguy hiểm, trách nhiệm khai báo thuộc về ai, Số UN và các dạng nguy hiểm tiềm tàng trong vận tải […]