hàng nguy hiểm

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 1)

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 1) Nhiều người nghĩ đơn giản rằng hàng nguy hiểm chỉ gói gọn là những thùng lớn chứa hóa chất. Thực tế, hàng nguy hiểm có thật sự chỉ đơn giản là những thùng chứa hóa chất? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn đọc về khái niệm […]

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 2)

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 2) Ở phần trước, Sài Gòn Cargo đã mang đến cho các bạn đọc những kiến thức về hàng nguy hiểm, tại sao cần phải khai báo hàng nguy hiểm, trách nhiệm khai báo thuộc về ai, Số UN và các dạng nguy hiểm tiềm tàng trong vận tải […]