dangerous goods

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 1)

Hàng nguy hiểm là gì? (Phần 1) Nhiều người nghĩ đơn giản rằng hàng nguy hiểm chỉ gói gọn là những thùng lớn chứa hóa chất. Thực tế, hàng nguy hiểm có thật sự chỉ đơn giản là những thùng chứa hóa chất? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn đọc về khái niệm […]